Poslání fondu STOP šikaně

Posláním Nadačního fondu STOP šikaně je upozornit na celospolečenský problém šikany a tento problém řešit. Šikana má mnoho podob a v posledních letech začíná i zásluhou nových technologií nabírat na intenzitě. Společnost má tendenci tento problém bagatelizovat. Proto je jedním z primárních cílů nadačního fondu ukázat, že šikana opravdu není normální součástí společenského života, její oběti si často nesou vážné následky po celý život, a je tedy nezbytné s tímto problémem bojovat všemi dostupnými prostředky. Ač je šikana těžko identifikovatelná, je třeba vynaložit maximum prostředků na prevenci proti jejímu vzniku, a to edukací všech dotčených skupin – rodičů, učitelů i dětí, na které budeme pracovat ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy a MŠMT. Pro případy, kdy se šikaně prevencí nepodaří předejít, je nezbytné mít funkční systém pomoci, v jehož tvorbě chceme pomoci například vytvořením tísňové linky zaštítěné odborníky z řad výchovných poradců, psychologů a v nejzávažnějších případech i psychiatrů. A v neposlední řadě chceme společně s Hudebním divadlem Karlín, umělci a sportovci podporovat vzdělávání, umění a sport jako jeden z nejúspěšnějších pilířů v aktivním boji proti šikaně, díky němuž má každý možnost vymanit se z problematického prostředí, uniknout šikaně, najít svůj talent a smysluplně ho rozvíjet s těmi, kteří s ním sdílí jeho zájem.

Základní linie projektu:

· Informační – informovat širokou veřejnost, především rodiče a děti, o skutečném riziku šikany.
· Edukační – vzdělávat rodiče i pedagogy v problematice šikany, jak ji rozpoznat, jak identifikovat agresory i oběti, jak ji řešit, a hlavně jak jí předcházet.
· Pomocná – zprovoznit SOS telefonní linku v režimu 24/7 pro odbornou pomoc obětem šikany, včetně reakcí na zprávy prostřednictvím e-mailu a sociálních sítí.
· Odborná – podpora systému odborného vzdělávání pedagogů a systému regionálně dostupné odborné podpory a pomoci školám ve spolupráci s odbornými pracovišti UK a dalších institucí.
· Legislativní – podpořit případné potřebné legislativní změny prostřednictvím meziresortních připomínkových řízení Hospodářské komory ČR.