Odborné konzultace

Nabízíme odborné konzultace k problematice prevence šikanování v dětských kolektivech. Konzultace jsou přednostně určeny ředitelům škol, metodikům prevence, výchovným poradcům, koordinátorům ŠVP, ale i dalším zájemcům z řad pedagogických pracovníků, kteří se zabývají koncepcí prevence rizikového chování ve školách. Konzultace vedou odborníci z několika pracovišť Univerzity Karlovy. Zájemce o konzultaci se předběžně přihlásí, označí preferovaný termín a stručně vymezí požadované téma konzultace (např. implementace prevence šikanování do ŠVP, spolupráce s rodiči a sociálními partnery školy při prevenci šikanování apd.). Poté bude zájemce osloven s nabídkou konkrétního setkání, které bude mít zpravidla část skupinovou a část individuální. Konzultace jsou v rámci projektu Stop šikaně poskytovány zdarma.

Máte zájem o odbornou konzultaci? Vyplňte prosím tento formulář a my se vám ozveme.


    .

    Trápí Tě nějaký problém a nevíš si s ním rady?