Poslání fondu

Poslání fondu STOP šikaně

Zjistěte více o tom, proč fond vznikl a jaký jsou jeho cíle.

Kyberšikana - nová hrozba

S narůstajícím vlivem sociálních sítí se stále častěji setkáváme s novou formou šikany.

Šikana není normální.

Nebuďte lhostejní. Obětí šikany mohou být i Vaši blízcí.

Zakladatelé

COT media

Mediální dům COT media, s. r. o., vznikl v lednu 1997 a primárně se specializoval na odborné tituly z oblasti cestovního ruchu. S vývojem společnosti se portfolio titulů dále rozrůstalo o další B2B a B2C tituly, palubní časopisy a klientská periodika z různých segmentů a oborů. Nad rámec publikační činnosti se věnují i organizaci eventů a společenských událostí, často spojených s předáváním ocenění v různých oblastech lidské činnosti. Zákazníky i nezávislými hodnotiteli jsou dlouhodobě oceňovány odbornost, kreativita, preciznost a proklientský přístup týmu.

Důvod založení nadace:
"Šikana je celospolečenský problém a má mnoho podob. Je špatně identifikovatelná a společnost má tendence ji bagatelizovat nebo přehlížet. Přitom následky šikany jsou často velmi závažné. Řekli jsem STOP, na tohle se nechceme jen dívat! Šikana není normální. Rozhodli jsme se pomáhat – otvírat lidem oči, ve spolupráci s odborníky edukovat a pomoci." Ing. Gabriela Ben Ahmed a Ing. Eva Frindtová, vydavatelky COT media

Hudební divadlo Karlín

Hudební divadlo Karlín je jedno z nejstarších a nejkrásnějších pražských divadel, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha. Po náročné a velkorysé rekonstrukci financované Hlavním městem Prahou je Hudební divadlo Karlín - po Státní opeře - druhým největším pražským divadlem. Od roku 2003 je ředitelem divadla Egon Kulhánek, producent nejúspěšnějšího českého muzikálu Dracula. Stejně jako v historii, tak i dnes můžete vidět ve výpravných muzikálech a operetách na prknech tohoto divadla největší hvězdy české hudební a divadelní scény.

Důvod založení nadace:
"Obecně nemám rád, když se silnější vytahuje na slabšího. Když se k tomu přidá jakákoliv forma týrání ať fyzického, nebo psychického, je to zvlášť zavržení hodné. Tím, že se sešla skupina mých velmi dobrých přátel, kteří chtějí s patologickým jevem nazývaným šikana bojovat, jsou kostky vrženy. Přidal jsem se jako zakládající člen nadačního fondu STOP šikaně a boj začíná." Egon Kulhánek, ředitel HDK „Rád bych pomohl lidem, kterým se děje to, co se v minulosti dělo mně.“ Václav Noid Bárta, zpěvák a herec

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je největší českou univerzitou a jednou z nejstarších univerzit v celé Evropě. Je špičkovou vzdělávací institucí a přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v českém i mezinárodním měřítku.

Důvod založení nadace:
"Šikanu nesmíme tolerovat ani omlouvat, je nutné proti ní všemi silami bojovat. Těm, kterým je ubližováno, je potřeba vždy podat pomocnou ruku." prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy