Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020 opět představí zajímavá témata a my budeme u toho

Celostátní odborná konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020, byla vzhledem k epidemiologické situaci přesunuta do podzimního termínu. 6. ročník konference se tak bude konat 13. října 2020 v nových, moderních prostorách Konferenčního centra CITY. Bude to den plný zajímavých témat a informací k řešení aktuálních problémů, účastníci získají přehled o nových technologiích a trendech v OBJEKTOVÉ a IT BEZPEČNOSTI, mohou se inspirovat zkušenostmi kolegů nebo sdílet své vlastní poznatky. „Doba coronavirová“ přinesla pedagogům i žákům větší množství času stráveného na počítačích a sociálních sítích, dále určitou sociální odloučenost a s ní spojené možné negativní jevy v budoucnu a ještě tak zdůraznila aktuálnost mnohých témat konference BEZPEČNÁ ŠKOLA. Nutnost zapojení digitálních technologií při vzdělávání na dálku klade zvýšené požadavky právě na kyberbezpečnost, nový režim fungování škol a s ním spojená režimová a hygienická omezení pak přináší další rozměry pojmu „bezpečná škola“. I tato témata budou mít v programu konference své místo. Součástí konference je i doprovodná výstava umístěná přímo u přednáškového sálu, která umožní seznámit se s nejnovějšími bezpečnostními technologiemi pro použití ve školském prostředí. Další informace naleznete na www.bezpecnaskola2020.cz

A co Vás bude čekat?

  • JUDr. Milan Fára z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR se bude zabývat důležitostí komplexního přístupu k bezpečnosti osob ve školním prostředí
  • Hlavním tématem Ing. Libora Sladkého z Asociace Bezpečná škola bude agrese rodičů a dětí jako bezpečnostní riziko pro školu
  • Projekt STOP ŠIKANĚ představí paní Mgr. Veronika Frindtová
  • Online schránka důvěry – i tak je možné se nazvat projekt NENECH TO BÝT, který umožní komukoli upozornit anonymně na šikanu ve škole
  • Mgr. et Mgr. Lucie Kosová z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost zaměří svou přednášku m.j. na závislost na počítačových hrách
  • Mgr. Václav Klaus, ml. Vás seznámí se způsobem „Jak hodnotit kantory“
  • Odborníci z MEZINÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO INSTITUTU připravili nanejvýš aktuální téma „Spolupráce mezi školami a krizovým řízením“
  • Zástupci společností PROFIcomms, s.r.o. a OMNILINK SERVICES, a.s. sdělí novinky v zabezpečení počítačových sítí a dat ve školách
  • Důležité praktické příklady dobré praxe zabezpečení ve školách přednesou Mgr. Václav Kočovský ze Státní zdravotní školy Příbram a ředitel MP Rožnov pod Radhoštěm
  • Od dalších přednášejících se dozvíme např. jak je důležité zpracování bezpečnostního plánu – řešení vnějších kyberútoků – jak sladit použití kamerových systémů s nařízeními GDPR – proč se věnovat finanční gramotnosti – možnosti využití termovizních kamer v souvislosti s epidemií COVID-19 a mnoho dalšího