Trápí tě něco a potřebuješ si o tom s někým promluvit?

Linka bezpečí

http://www.linkabezpeci.cz/
tel. 116 111

Potkal ses s kyberšikanou a nevíš, co s tím?

Víš, že někomu ubližují a chceš to dát anonymně vědět?

Nenech to být

https://www.nntb.cz/

Máte podezření, že má Vaše dítě problémy?

Rodičovská linka

http://www.rodicovskalinka.cz/
tel. 606 021 021

Důvod založení nadace

Co říkají naši zakladatelé

Šikanu nesmíme tolerovat ani omlouvat, je nutné proti ní všemi silami bojovat. Těm, kterým je ubližováno, je potřeba vždy podat pomocnou ruku.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Obecně nemám rád, když se silnější vytahuje na slabšího. Když se k tomu přidá jakákoliv forma týrání ať fyzického, nebo psychického, je to zvlášť zavržení hodné. Tím, že se sešla skupina mých velmi dobrých přátel, kteří chtějí s patologickým jevem nazývaným šikana bojovat, jsou kostky vrženy. Přidal jsem se jako zakládající člen nadačního fondu STOP šikaně a boj začíná.

Egon Kulhánek, ředitel HDK

Rád bych pomohl lidem, kterým se děje to, co se v minulosti dělo mně.

Václav Noid Bárta, zpěvák a herec

Šikana je celospolečenský problém a má mnoho podob. Je špatně identifikovatelná a společnost má tendence ji bagatelizovat nebo přehlížet. Přitom následky šikany jsou často velmi závažné. Řekli jsem STOP, na tohle se nechceme jen dívat! Šikana není normální. Rozhodli jsme se pomáhat – otvírat lidem oči, ve spolupráci s odborníky edukovat a pomoci.

Ing. Gabriela Ben Ahmed a Ing. Eva Frindtová, vydavatelky COT media