Poslání fondu STOP šikaně

Posláním Nadačního fondu STOP šikaně je upozornit na celospolečenský problém šikany a tento problém řešit. Šikana má mnoho podob a v posledních letech začíná i zásluhou nových technologií nabírat na intenzitě. Společnost má tendenci tento problém bagatelizovat. Proto je jedním z primárních cílů nadačního fondu ukázat, že šikana opravdu není normální součástí společenského života, její oběti si často nesou vážné následky po celý život, a je tedy nezbytné s tímto problémem bojovat všemi dostupnými prostředky. Ač je šikana těžko identifikovatelná, je třeba vynaložit maximum prostředků na prevenci proti jejímu vzniku, a to edukací všech dotčených skupin – rodičů, učitelů i dětí, na které budeme pracovat ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy a MŠMT. Pro případy, kdy se šikaně prevencí nepodaří předejít, je nezbytné mít funkční systém pomoci, proto chceme podporovat organizace, které se věnují okamžité pomoci. A v neposlední řadě chceme společně s Hudebním divadlem Karlín, umělci a sportovci podporovat vzdělávání, umění a sport jako jeden z nejúspěšnějších pilířů v aktivním boji proti šikaně, díky němuž má každý možnost vymanit se z problematického prostředí, uniknout šikaně, najít svůj talent a smysluplně ho rozvíjet s těmi, kteří s ním sdílí jeho zájem.

Edit: S ohledem na koronavirovou krizi jsme rozšířili účel a činnost našeho nadačního fondu, abychom mohli pomoci tam, kde je to v současné době nejvíce potřeba, při mimořádných krizových událostech, jako jsou právě epidemie a pandemie. Naším hlavním účelem a smyslem i nadále zůstává boj proti šikaně a její prevence. Tato změna nám však umožňuje flexibilně reagovat v nečekaných chvílích jako je tato, kdy se mění priority nás všech.

Více o nás

Základní linie projektu

 • Informační

  Informovat širokou veřejnost, především rodiče a děti, o skutečném riziku šikany.

 • Pomocná

  Podporovat projekty a spolky, které se rovněž věnují problematice šikany a zaměřují se na okamžitou pomoc, a komunikovat jejich činnost široké veřejnosti.

 • Odborná

  Zlepšovat systém odborného vzdělávání pedagogů a systém regionálně dostupné odborné podpory a pomoci školám ve spolupráci s odbornými pracovišti UK a dalšími institucemi.

 • Legislativní

  Podpořit případné potřebné legislativní změny prostřednictvím meziresortních připomínkových řízení Hospodářské komory ČR.

Budeme rádi
za veškerou podporu

Pro více informací o možnostech podpory
fondu nás neváhejte kontaktovat.

Důvod založení nadace

Co říkají naši zakladatelé

Šikanu nesmíme tolerovat ani omlouvat, je nutné proti ní všemi silami bojovat. Těm, kterým je ubližováno, je potřeba vždy podat pomocnou ruku.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Obecně nemám rád, když se silnější vytahuje na slabšího. Když se k tomu přidá jakákoliv forma týrání ať fyzického, nebo psychického, je to zvlášť zavržení hodné. Tím, že se sešla skupina mých velmi dobrých přátel, kteří chtějí s patologickým jevem nazývaným šikana bojovat, jsou kostky vrženy. Přidal jsem se jako zakládající člen nadačního fondu STOP šikaně a boj začíná.

Egon Kulhánek, ředitel HDK

Rád bych pomohl lidem, kterým se děje to, co se v minulosti dělo mně.

Václav Noid Bárta, zpěvák a herec

Šikana je celospolečenský problém a má mnoho podob. Je špatně identifikovatelná a společnost má tendence ji bagatelizovat nebo přehlížet. Přitom následky šikany jsou často velmi závažné. Řekli jsem STOP, na tohle se nechceme jen dívat! Šikana není normální. Rozhodli jsme se pomáhat – otvírat lidem oči, ve spolupráci s odborníky edukovat a pomoci.

Ing. Gabriela Ben Ahmed a Ing. Eva Frindtová, vydavatelky COT media

Trápí Tě nějaký problém a nevíš si s ním rady?