Šikana: malá konference o velkém problému

V úterý 12.11.2019 proběhla na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy konference tématicky věnovaná šikaně, kterou pořádala Univerzita Karlova, Nadační fond STOP šikaně a pražská pobočka České pedagogické společnosti.

Konference se konala pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., a děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Na konferenci se sešly největší osobnosti naší akademické scény, které se tématu šikany dlouhodobě věnují jak výzkumně, tak v praxi. Jmenovat můžeme například Prof. PaedDr. Stanislava Bendla, Ph.D., PhDr. Lenku Kollerovou, PhD., či PaedDr. Michala Koláře. Konferencí účastníky provedl PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., vedoucí odborného týmu Univerzity Karlovy, který se ve spolupráci s NF STOP šikaně této problematice věnuje. Cílem konference bylo představit pedagogické veřejnosti některé nové počiny v oblasti prevence školního šikanování, informovat o novinkách ve výzkumu, posílit odbornou debatu o mediálním obrazu školního šikanování i nabídnout konkrétní pomoc při řešení praktických otázek prevence a intervence v podmínkách základních a středních škol.

Níže najdete fotogalerii z akce.

Zdroj: PedF UK