Šikana: malá konference o velkém problému

V úterý 12.11.2019 proběhne na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy konference tématicky věnovaná šikaně, kterou pořádá Univerzita Karlova, Nadační fond STOP šikaně a pražská pobočka České pedagogické společnosti.

Konference se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., a děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Cílem konference je představit pedagogické veřejnosti některé nové počiny v oblasti prevence školního šikanování, informovat o novinkách ve výzkumu, posílit odbornou debatu o mediálním obrazu školního šikanování i nabídnout konkrétní pomoc při řešení praktických otázek prevence a intervence v podmínkách základních a středních škol.

Více info a možnost přihlášení naleznete ZDE