COT group

COT group

Hlavní parner
Základní informace

Mediální dům COT media, s. r. o., vznikl v lednu 1997 a primárně se specializoval na odborné tituly z oblasti cestovního ruchu. S vývojem společnosti se portfolio titulů dále rozrůstalo o další B2B a B2C tituly, palubní časopisy a klientská periodika z různých segmentů a oborů. Nad rámec publikační činnosti se věnují i organizaci eventů a společenských událostí, často spojených s předáváním ocenění v různých oblastech lidské činnosti. Zákazníky i nezávislými hodnotiteli jsou dlouhodobě oceňovány odbornost, kreativita, preciznost a proklientský přístup týmu.

Důvod založení nadace

Šikana je celospolečenský problém a má mnoho podob. Je špatně identifikovatelná a společnost má tendence ji bagatelizovat nebo přehlížet. Přitom následky šikany jsou často velmi závažné. Řekli jsem STOP, na tohle se nechceme jen dívat! Šikana není normální. Rozhodli jsme se pomáhat – otvírat lidem oči, ve spolupráci s odborníky edukovat a pomoci.

Ing. Gabriela Ben Ahmed a Ing. Eva Frindtová, vydavatelky COT media